Beställ broschyrer  Oxy 1.5-S

  Billigt val för små dammar, rekommenderad maximal dammstorlek: diameter 50 m, djup 2 m

  Oxy 1.5-S är avsedd för applikationer som kräver små mängder syre. Enheten väger endast 25 kg och är lätt att flytta. Oxy 1.5-S är utrustad med en 1-fas motor, så den kan anslutas till elnätet var som helst. Till skillnad från andra Waterix-enheter innehåller Oxy 1.5-S inget sugrör och har en dränkbar motor. Förutom luftning tvingar Oxy 1.5-S vattnet att röra sig.

  • Bra effektivitet
  • Låg energiförbrukning
  • Kräver ingen omfattande infrastruktur
  • Liten initial investering
  • Lätt att installera och underhålla
  • Flexibel kapacitetsökning
  • Motor 1,5 kW
  • Vattenflöde 30 l/sek
  • Vattenflöde 108 m3/h
  • Vikt med flottörer 25 kg
  • Dusch diameter 2,5 m
  • Duschhöjd 0,5 m
  • Beräknat pris på elförbrukning 5 €/dag

  På grund av sin ringa storlek är Oxy 1.5-S lämplig för små och medelstora dammar och för luftning av fisk- och krabbadammar. Ett annat typiskt användningsändamål är att förhindra fiskdöd i en liten sjö eller nära den egna stranden, samt i dammar i parker och golfbanor. Det är möjligt att utrusta Oxy 1.5-S med belysning, vilket ger luftaren ett attraktivt utseende.