Beställ broschyrer  AIRIT-luftare

  Waterix AIRIT® är en turbinluftare för rening av avloppsvatten från industrier och samhällen. Den kan även användas för luftning oh blandning av lakvatten från deponier och luftning av naturvatten, fiskodlingar och dammar på golfbanor. AIRIT kombinerar diffusorens höga drifteffektivitet och styrbarhet med ytlufairit-toimintakuva-2014tarens tillförlighet och låga investeringskostnad.

  AIRIT driver in syre i avloppsvattnet och sprider och blandar sedan det syreberikade vattnet i bassängen. Det vida inloppsröret förhindrar igensättning och tillåter effektiv vattencirkulation genom luftaren samtidigt som det minskar behovet för underhåll.

  Syreöverföringens effektivitet upprätthålls kontinuerligt utan behov av tryckluft vilket håller energikostnaderna och de allmänna totalkostnaderna nere.

   

   

   

  Jämför produkter
  AIRIT 70 AIRIT 130 AIRIT 200 AIRIT 450 AIRIT 900 AIRIT 1700 AIRIT 2100
  Motor kW 1,5 3,0 5,5 11 22 45 55
  Energieffektivitet (SAE) kgO2/kWh 2,2 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0
  Vattenflöde l/s 69 125 230 460 890 1820 2200
  Kastdiameter m 3,5 4,5 5,0 5,5 7 8 9
  Vikt med flottörer kg  40 110 130 360 560 1200 1300
  Resultaten har ±15 % noggrannhet