Beställ broschyrer  DENIT-kombinationsenheter

  w-rix-denit_tmaI Waterix DENIT kombinationenhet, kombineras effektiv luftning och blandning med hjälp av AIRIT®-luftare och MIXIT®-blandare. Tex i denitrifikations / nitrifikations processer av avloppsvatten, kan luftning (nitrifiering) och blandning (denitrifikation) utföras med en enhet. Investerings- samt underhållskostnads inbesparingen kan vara betydande.

  Låga investeringskostnader

  Eftersom behovet av infrastruktur är minimal uppnås låga anskaffningskostnaderna med DENIT kombinationsenheten.

  Med DENIT kombinationsenheten kombineras luftning samt blandning. För detta har behovet tidigare varit två olika enheter.

  Med denna DENIT-enhet uppnås en betydande ekonomisk inbesparing.

   

  Jämför produkter
  DENIT 400A DENIT 800A DENIT 1600A DENIT 2100A
  Syreöverföringshastighet kgO2/h 7.0 15.0 31.0 42.0
  Motor kW 5.5 11 22 30
  Tryck vid blandning N 320 640 1280 1680
  Vikt med flottörer kg 160 400 560 600
  Resultaten har ±15 % noggrannhet.