Beställ broschyrer  Aurora Borealis

  Snygg luftande fontän för större dammar, den rekommenderade maximala storleken på dammen: diameter på 13 – 100m, djup 1,5 – 4m.

  aurora-in-action

  AURORA BOREALIS är planerad särskilt för att förbättra vattenkvaliteten i vattenhinder på större golfbanor, och bevattningsdammar samt för dammar i parker. Den är först och främst en kraftfull luftare och avkylare, men samtidigt blandar anordningen vattnet samt sprider det på ett effektivt sätt. Den estetiska aspekten som är viktig på golfbanor och i parker är inte heller bortglömd.

  AURORA BOREALIS eliminerar lukter samt gör vattnet i dammen klarare. Luftningen ökar syremängden i vattnet, vilket främjar verksamheten för de bakterier som tar bort näringsämnen. Detta i kombination med en effektiv blandning och avkylning förhindrar uppkomsten av alger.

   

  Fördelar

  • Hög drifteffektivitet för låg energiförbrukning
  • Inget behov av komplicerad infrastruktur
  • Låg investering
  • Enkel och snabb installation
  • Minimalt underhåll
  • Effektiv vattencirkulation och blandning
  • Flexibel kapacitetsoptimering

  Produktegenskaper

  • Luftande fontän
  • Motor 4 kW
  • Flöde 324 m3 / h
  • Vikt med ponton 115 kg
  • Kasthöjd 1,6 m
  • Kastdiameter 11 -12 m
  • Elkostnad ca. 150 kr per dag

  AURORA BOREALIS är det bästa valet om du vill vara säker på att förbättra vattenkvaliteten i dammen och göra det stilfullt. AURORA BOREALIS kan utrustas med ljus, den redan imponerande fontänen kommer att få ännu mer effektfullhet under dygnets mörka timmar.