Beställ broschyrer  MIXIT-blandare

  Waterix MIXIT® är en tillförlitlig teknologi för effektiv blandning av avfallsvatten från industrier och samhällen. Den kan även användas för blandning av lakvatten från deponier och för blandning av kemikalier i vätskor. MIXIT installeras enkelt och snabbt utan att tömma bassängen.

  MIXIT:s nedåtriktade flödesrör leder vatten till bassängens botten för att förbättra blandningseffektiviteten. Med ett nedåtriktat flödesrör krävs endast en kort axel. Detta skonar lagren i motorn och förlänger utrustningens livslängd.

  Motorn är inte i kontakt med vattnet vilket i sin tur förbättrar tillförlitligheten och minskar behovet för underhåll.

  MIXIT kan användas med en frekvensomriktare. Detta möjliggör justering av blandningseffekten för att erhålla den optimala profilen med lägsta möjlig energiförbrukning. Programvaran i frekvensomriktaren, utvecklad av W-Rix, kan programmeras för att aktivera en automatisk periodisk rengöringscykel för impellern. Frekvensomriktaren håller MIXIT ren för att ytterligare minska kraven för underhåll.

   

  Jämför produkter
  MIXIT 150 MIXIT-G 1,1 MIXIT 400 MIXIT-G 3,0 MIXIT 1200 MIXIT-G 7,5
  Tryck N 150 310 410 800 1200 1600
  Motor kW 1,1 1,1 2,2 3,0 7,5 7,5
  Vattenflöde l/s 45 370 190 600 600 800
  Vikt med flottörer kg 40 270 150 300 350 350
  Resultaten har ±15% noggrannhet.