Vattenskötsel lösningar för industriella, kommunala och natur sjöar

Waterix är ett finskt företag specialiserat på projektering, tillverkning, installation och underhåll av vattenbehandlingsutrustning.

INNOVATION SOM STÖDS AV PROCESSORIENTERAD SAKKUNSKAP

Waterix®, ett varumärke av Waterix Ab, omfattar ett urval av högkvalitativa luftar-, blandar- och kylarsystem som används för behandling av avloppsvatten och naturvatten på kommunala anläggningar, tjänsteföretag och processindustrier världen över. Waterix-produkterna har praktiskt taget underhållsfri konstruktion, de är lättinstallerade och lättskötta.

Waterix Ab tillhandahåller lösningar som fokuserar på miljöeffektivitet och minskad energiförbrukning.

Waterix®

Produkter för varje behov

Enheterna har följande gemensamma egenskaper:

  • Hög drifteffektivitet
  • Enkel hantering och installation
  • Praktiskt taget underhållsfri konstruktion
  • Förmånliga totalkostnader för hela livscykeln

AIRIT-luftare

Effektiv turbin luftare med sugrör

COOLIT-spraykylare

Praktiskt taget underhålls-fri vattenkylning

DENIT-kombinationsenheter

Waterix DENIT kombinationenhet för effektiv luftning och blandning

Dammluftare

Högkvalitativa luftare för vattenskötsel i golfbane- och parkdammar

MIXIT-blandare

Dynamisk blandare med nedåtriktade flödesrör