Beställ broschyrerCOOLIT-spraykylare

coolit-working-principle-2014

Waterix COOLIT® är en flytande spraykylare för hett avfallsvatten från industrin, processvätskor eller kondensvatten från kraftanläggningar. COOLIT, baserad på evaporering av vatten till luften, är kompakt, robust, icke blockerande, snabb och enkel att installera och kräver endast minimalt underhåll.

COOLIT:s snabba vattenflöde alstrar ett viktigt luftflöde som eliminerar behovet av extra fläktar.

Till skillnad från kyltorn har COOLIT endast en motor. Storleken, hastigheten och formen på luft- och vattensprejen såväl som dropparna storlek är optimerat till högsta kyleffekt med lägsta energiförbrukning.

Den höga drifteffektiviteten med luftning och kylning i samma enhet sänker investeringskostnaderna och säkerställer låg energiförbrukning.

Med hjälp av en frekvensomriktare kan COOLIT:s kapacitet justeras till vattentemperaturen i bassängen för att ytterligare minska energikostnaderna.

 

COOLIT 22000 I 60°C VATTEN:

MOTOR: 5.5 kW

KYL EFFEKT: 8 700 kW

EFFECTIVITET: 1580 kW KYLNING PER 1 kWh

 

Jämför produkter
COOLIT 8000 COOLIT 14000 COOLIT 17000 COOLIT 22000
Kylkapacitet kg luft/s 8.0 14.0 17.0 22.0
Syreöverföringshastighet kgO2/d 48 72 87 110
Motor kW 2.2 4.0 5.5 5.5
Vattenflöde l/s 55 80 100 130
Spray diameter m 8 13 13 14
Vikt med flottörer kg 55 80 100 110
Resultaten har ±15 % noggrannhet.