Beställ broschyrer  Dammluftare

  Vill du syresätta, kyla eller blanda effektivt, eller alla dessa saker med en eller flera maskiner?

  Waterix®-enheterna är lämpade för att förbättra tillståndet i sjöar, dammar, golfbanornas dammar samt i små båthamnar, och industriella- och kommunala avlopps-och processvattenreningar. Inte att förglömma fiske- och kräftodlingarnas behov.

  • Waterix’ luftningssystem för dammar syresätter, cirkulerar och även kyler ner vattnet vilket:
   • Ger bättre vattenkvalitet
   • Reducerar tillväxt av alger
   • Avlägsnar lukter