Beställ broschyrer



Dammluftare

Vill du syresätta, kyla eller blanda effektivt, eller alla dessa saker med en eller flera maskiner?

Waterix®-enheterna är lämpade för att förbättra tillståndet i sjöar, dammar, golfbanornas dammar samt i små båthamnar, och industriella- och kommunala avlopps-och processvattenreningar. Inte att förglömma fiske- och kräftodlingarnas behov.

  • Waterix’ luftningssystem för dammar syresätter, cirkulerar och även kyler ner vattnet vilket:
    • Ger bättre vattenkvalitet
    • Reducerar tillväxt av alger
    • Avlägsnar lukter