8.1.2020

Representation av Aquasystems-utrustning i Finland och Sverige till Waterix

Representationen inkluderar installation och underhåll av Aquasystems-utrustning i Finland och Sverige.

Aquasystems-utrustningen utvidgar och stöder Waterix erbjudande för kommunal och industriell vattenrening.

Aquasystems International NV är ett belgiskt företag med nästan 50 års erfarenhet av tillverkning av vattenreningsutrustning.

AQUASYSTEMS vattenreningsutrustning kan användas för kommunal och industriell vatten- och avloppsrening.

  • AQUA TURBO -luftare är uppdelade i stora ytluftare och luftare med antingen en torrmonterad eller en nedsänkbar motori.
  • AQUA TURBO -blandare är antingen torrmonterade vertikala blandare eller är utrustade med en nedsänkbar motor.
  • AQUA TURBO -skumborttagningsmedel för borttagning av ytslagg.
  • AQUA DECANT -dekanter, speciellt för rening av renat vatten från SBR-anläggningar.