Jätevedenpuhdistus

jatevedenpuhdistus_1_1Waterix valmistaa useita eri laitteita kunnalliseen ja teolliseen jätevedenpuhdistukseen.

Tuotevalikoimaan kuuluu mm. AIRIT ilmastimia, MIXIT sekoittimia ja DENIT denitrifikaatiolaitteita.

Ilmastimet

Waterix ilmastimet on hyvä valinta kunnalliseen ja teolliseen jätevedenpuhdistukseen. Ilmastimet toimivat myös sekoittajina aina ilmastusaltaan pohjaan saakka. Laite toimii erinomaisesti niin matalassa kuin syvässä altaassa, suositeltava allassyvyys on 2 – 12 metriä.

Waterix ilmastimilla on useita käyttökohteita jätevedenpuhdistusprosessissa:

  • Esi-ilmastus ja ilmastus
  • Tasausaltaat
  • Kaatopaikkojen valumavedet
  • Kyläpuhdistamot
  • Samanaikainen jäähdytys ja ilmastus

Waterix ilmastimet ottavat altaan pohjalta vettä, jonka ne ilmastavat pinnalla ja suuntaavat sivuille päin. Näin saadaan aikaan ilmastuksen lisäksi vahva veden kierto ja sekoitus. Useissa tapauksissa erillistä lisäsekoitusta ei tarvita.

Taajuusmuuttajan avulla kierroslukua voidaan laskea alle 25Hz, jolloin ilmastus loppuu kokonaan, mutta kierto ja sekoitus jatkuvat. Sekoituksen teho on nyt laskenut, mutta yleensä se on riittävä.

Koska Waterix ilmastimia on helppo asentaa eivätkä ne vaadi laajaa infrastruktuuria, voidaan niitä helposti lisätä tarpeen mukaan. Jos arvioidaan kunnan väkiluvun kasvavan 20 vuoden aikana 10-50%, kannattaa ilmastusaltaat rakentaa 50% kasvun mukaan. Sen sijaan ilmastimia voidaan hankkia tarpeen mukaan. Näin vältytään turhalta liikakapasiteetiltä. Koska Waterix® ilmastimia voidaan huoltaa keskeyttämättä ilmastusta, voidaan niiden avulla rakentaa turvallisesti yksilinjaisia puhdistamoita. Usein säästö on huomattava.

Tasausaltaisiin, joissa veden pinnan korkeus vaihtelee suuresti, Waterix AIRIT® ilmastimet kellukkeilla soveltuvat erinomaisesti.

Matalissa rengaskanavissa pohjailmastus on lähes mahdoton vaihtoehto, koska  veden mataluudesta johtuen niiden hyötysuhde ja tuotto jäävät alhaisiksi. Näissäkin kohteissa Waterix AIRIT® ilmastimet on erinomainen vaihtoehto, koska vedenkorkeudella ei ole vaikutusta niiden hyötysuhteeseen tai tehoon. Allassyvyys ilmastuksessa voi vaihdella 1-13 metrin välillä.

Waterix AIRIT® ilmastimia on saatavana useaa eri kokoluokkaa kuormitustarpeen mukaan. Waterixilla on tarjota myös yhdistelmälaite, joka jäähdyttää ja ilmastaa samanaikaisesti. Tämä laite on optimoitu jäähdytykseen, mutta toimintaperiaatteensa mukaisesti se myös ilmastaa vettä korkealla hyötysuhteella. Tämän laitteen erinomainen käyttökohde on esimerkiksi metsäteollisuus. Metsäteollisuuden jätevesi on liian kuumaa bakteereille ja se on jäähdytettävä ennen kuin biologinen prosessi voi alkaa.

Sekoittimet

Waterix MIXIT® sekoittimia voidaan käyttää jätevedenpuhdistuksessa useissa eri pisteissä, kuten:

  • Ilmastusaltaat
  • Tasausaltaat
  • Denitrifikaatioaltaat
  • Kemikaalien sekoitus

Tyypillisesti Waterix MIXIT® sekoittimet on varustettu alasvirtausputkella, joka tehostaa sekoituksen tuottoa. Altaan vesi saadaan voimakkaasti kiertämään, minkä lisäksi erityisesti altaan pohjasekoitus tehostuu. Sekoittimet ottavat vettä altaan pinnalta ja työntävät sen putkea pitkin alas lähelle altaan pohjaa.

Sekoittimet on usein varustettu taajuusmuuttajalla, jolloin sekoituksen tehoa voidaan säätää portaattomasti. Lisäksi taajuusmuuttaja on ohjelmoitu niin, että se määrävälein vaihtaa potkurin pyörimissuuntaa ja puhdistaa näin itse itsensä.

Denitrifikaatio

Denitrifikaatioprosessiin Waterix:llä on kaksi tuotetta, tavallinen MIXIT® sekoitin sekä innovatiivinen DENIT sekoitin jossa yhdistyy sekoitin ja ilmastin.

Waterix DENIT tuotteet on erityisesti suunniteltu jätevedenpuhdistukseen niihin altaisiin, joissa yleensä tarvitaan pelkkää sekoitusta mutta välillä ajetaan ilmastusta vahvalla sekoituksella. Tällaisia altaita ovat mm. denitrifikaatioaltaat, joissa normaalisti on ainoastaan anaerobista sekoitusta. Puhdistamoa käynnistettäessä tai puhdistamon ylikuormitustilanteissa allas kuitenkin otetaan aerobiseen käyttöön, jolloin sitä sekä ilmastetaan että sekoitetaan samalla laitteella.

Kun ilmastin ja sekoitin yhdistetään yhteen laitteeseen ovat säästöt investoinneissa todella huomattavia. Ennen tyypillinen ratkaisu tällaiseen altaaseen oli upposekoitin sekä pohjailmastus. Ilmastusta tarvittiin ehkä 5-10% ajasta, mutta sitä varten oli rakennettu laaja infrastruktuuri. Näin maksettiin kaksi päällekkäistä investointia laitteisiin.

Jotta Waterix DENIT toimisi mahdollisimman tehokkaasti sekoittimena ottaa se vettä altaan pinnalta ja ohjaa sen alasvirtausputkea pitkin altaan pohjalle, jolloin altaan pohjalle saadaan erityisen vahva sekoitus. Sekä sekoitus että kierrätys toimivat tehokkaasti. Kun Waterix DENIT laitteita käytetään ilmastukseen, niin vesi imetään imuputkea pitkin ylös, ilmastetaan pinnalla ja ohjataan tehokkaasti sivuille. Tehokkaan ilmastuksen lisäksi saadaan vahva sekoitus sekä kierrätys.

Erityisenä DENIT laitteen käyttökohteena mainittakoon suuret panospuhdistamot, joissa ilmastus ja sekoitus vuorottelevat. Näissä Waterix DENIT korvaa täysin erillisen sekoittimen sekä ilmastuslaitteiston.