Kala- ja rapualtaat

Rapujen ja kalojen kasvattamoita varten voidaan valita tarpeen mukaan joko tavallinen tai itse kelluva malli. Hyötysuhde on hyvä, asennus ja huolto helppoa. Samoin kapasiteetin lisääminen onnistuu hyvin. Mikäli kyseessä on isompi kalankasvattamo, niin ilmastus voidaan säätää täsmälleen oikeaan tuottoon taajuusmuuttajan ja happimittarin avulla. Tällöin saavutetaan erinomainen hyötysuhde eikä energiaa kulu lainkaan hukkaan.

Kala-altaat

Erityisesti lohikalat ovat vaativia veden laadun ja korkean happipitoisuuden suhteen. Veden happipitoisuuden tulisi olla ympäri vuoden vähintään 5 mg/l tasolla. Tämä takaa kalojen hyvän kunnon ja mahdollistaa kalojen nopean kasvun ilman häiriöitä.

Lisäksi riittävä happipitoisuus pohjan läheisyydessä (2 mg/l) estää ravinteiden ja erityisesti fosforin liukenemisen veteen. Liuenneet ravinteet huonontavat veden laatua ja pahimmassa tapauksessa aiheuttavat sinilevän kasvua. Lisäksi kala-altaista voi siirtyä ravinteita muihin vesistäihin kuormittaen näitä.

Waterix AIRIT® tuoteperheessä on useita ilmastin kokoja, jotka sopivat eri suuruisten kalan kasvatusaltaiden imastamiseen. W-Rix Oy auttaa mitoituksessa ja oikean laitteen valinnassa. Waterix AIRIT® ilmastimienhyötysuhde on erittäin korkea ja siksi energiankulutus jää alhaiseksi.

Rapualtaat

Rapu on vaativa eläin veden laadun suhteen. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on riittävä veden happipitoisuus. Happipitoisuuden suhteen rapu on yhtä vaativa kuin lohikalat. Lämpimänä vuodenaikana veden happipitoisuuden tulisi olla vähintään 5 mg/l (happikyllästys vähintään 50%). Talvella rapu voi lyhytaikaisesti sopeutua 2-3mg/l pitoisuuteen, mikäli muut ympäristötekijät ovat edullisia.

Rapualtaat ovat useimmiten kooltaan suhteellisen pieniä, joten Waterix AIRIT® 70 on erinomainen valinta. Laite on erittäin kevyt ja pieni kooltaan, mutta sillä on poikkeuksellisen korkea hyötysuhde ja tuotto. AIRIT® 70 taataan, että happipitoisuus koko rapu-altaan alueella pinnasta pohjaan pysyy jatkuvasti reilusti yli 5 mg/l tasolla, jolloin ravun kasvuolosuhteet veden happipitoisuuden suhteen ovat koko ajan ihanteelliset.

AIRIT® 70 ilmastinta voidaan käyttää vuoden ympäri tai silloin kun vesi kerrostuu. Tällöin käyttö keskittyy loppukesään sekä kevättalveen.