Luonnonvedet

Waterix-ilmastimet soveltuvat erinomaisesti luonnonvesien ilmastukseen ja hapetukseen. Laitteet ovat kilpailijoitaan huomattavasti kevyempiä, niiden hyötysuhde ilmastuksessa on erittäin korkea ja ne kestävät hyvin ankariakin olosuhteita. Lyhyessä ajassa Waterixista on tullut markkinoiden suurin luonnonvesien ilmastinlaitteiden toimittaja Suomessa.

Luonnonveden hapettamiselle on useita eri syitä:

  • Happitasapainon säilyttäminen
  • Kalakuolemien ehkäiseminen
  • Haisevan veden puhdistus
  • Leväkukintojen vähentäminen
  • Arvokalojen elinmahdollisuuden parantaminen

Useissa tapauksissa motiiveja voi olla useampi. Hyvin yleinen tavoite esimerkiksi järvi-ilmastuksessa on veden happipitoisuuden pitäminen syvänteissä pohjan läheisyydessä vähintään 2 mg/l tasolla, jolloin pohjan sedimentistä ei liukene fosforia veteen. Liuennut fosfori edistää sekä järven leväkukintoja että rehevöittää sitä. Usein ilmastus mitoitetaan niin, että happipitoisuus syvänteen alueella pysyy pääosin 5 mg/l tason yläpuolella. Tällöin myös arvokalat viihtyvät happipitoisuuden suhteen hyvin järvessä.

Usein matalilla ja pienillä järvillä sekä lammilla on riski kalakuolemista. Tämä ei välttämättä toistu joka vuosi. Pahimmassa tapauksessa hapettomuudesta aiheutuva kalakuolema tappaa järven petokalat. Kalanpoikasia voidaan istuttaa tilalle, mutta kalastuskokoisia petokalat ovat vasta usean vuoden päästä. Kalakuolemat voidaan estää pienelläkin ilmastimella. Erityisesti petokalat pyrkivät siirtymään järvellä alueella, jossa happipitoisuus on korkea. On tärkeää, että ilmastus aloitetaan tällaisessa tapauksessa riittävän ajoissa esimerkiksi helmikuussa ja sitä jatketaan aina jäiden sulamiseen saakka. Waterix AIRIT® 70 on erinomainen ilmastin keskityttäessä kalakuolemien estoon.

a70_ja_a70_

Waterix AIRIT® ilmastimia luonnonvesien ilmastukseen on useita eri kokoja: esimerkiksi Waterix AIRIT® 70 ja AIRIT® 200, jotka molemmat voidaan varustaa pressuputkella, joka säilyttää järven kerrostuneisuuden. Kaikki ilmastinmallit on varustettu kellukkeilla. Ne sopivat aina pienestä lammesta suurien järvien syvänteille. Mikäli ongelmallisia syvänteitä on useita, kannattaa ilmastusta hajauttaa.

Lisäksi Waterix Mixit -sekoittimia käytetään järvissä hapettimina. Mixit-hapettimet mitoitetaan tapauskohtaisesti kohteesta riippuen.