Golf- ja puistolammet

Waterixin ilmastavat suihkulähteet ja lampi-ilmastimet nostavat lammissa veden happipitoisuutta, kierrättävät ja jäähdyttävät vettä, jonka seurauksena veden laatu paranee ja levien määrä vähenee.

Käyttökohteina voivat olla lähes kaikki lammet ja joet sekä pienvenesatamat.

Lampien kunnostusta voi verrata järvien kunnostamiseen ilmastamalla. Waterix on saavuttanut merkittävän aseman luonnonvesien ilmastuksessa tuhansien järvien maassa Suomessa. Järvien ilmastuksessa syntynyttä arvokasta tieto-taitoa on sovellettu menestyksekkäästi lampien kunnostukseen. Waterixin asiantuntija antaa arvokkaita neuvoja lampien veden laadun parantamiseksi. On tärkeätä valita juuri oikeanlainen ja oikea määrä ilmastimia sekä määritellä imuputken oikea pituus.

Lisäämällä happea lammen veteen saadaan luonnon oma biologinen puhdistusprosessi käyntiin. Vedessä jo valmiina olevien aerobisten bakteerien määrä kasvaa ja nämä bakteerit ryhtyvät hapen avulla pilkkomaan ravinteita ja samalla puhdistamaan vettä. Hapen lisäämisen lisäksi Waterixin kehittämät ja valmistavat Waterix lampi-ilmastimet ja ilmastavat suihkulähteet sekoittavat ja jäähdyttävät tehokkaasti lammen vettä.

Waterixin ilmastimien käytöllä esimerkiksi golflammissa saavutettavat edut:

 • Pitävät veden happipitoisuuden korkealla, veden kylmänä ja veden jatkuvassa liikkeessä estäen näin levien lisääntymisen. Levät ovat paitsi esteettinen haitta, ne voivat myös lisääntyessään tukkia kastelujärjestelmän
  suodattimia.
 • Veden laatu paranee, vesi kirkastuu ja hapettuu. Likainen nurmikon kasteluvesi saattaa levittää nurmikolle haitallisia ja vaikeasti torjuttavia sienitauteja.
 • Poistavat hajuhaitat hajottamalla rikkivetyjä ja estämällä anaerobisten bakteerien toiminnan.
 • Saostavat veteen liuennutta rautaa rautahydroksidiksi estäen näin kastelujärjestelmien tukkeutumisen ja
  likaantumisen. Hapettumisreaktio riippuu voimakkaasti veden happamuudesta – mitä korkeampi pH-arvo, sen
  nopeampi reaktio.
 • Pintavirtaus estää hyttysten munien ja toukkien elämisen lammessa ja siten vähentää hyttysten määrää kentällä.

Tutustu tästä tarkemmin Waterix golf- ja puistolampien tuotteisiin