Jäähdytys

Waterix COOLIT® jäähdyttimillä voidaan tyypillisesti korvata kalliimmat jäähdytystorniratkaisut. Esimerkkinä käyttökohteista ovat:

  • Metsäteollisuuden jätevesien,
  • Kasvihuoneiden kasteluvesien sekä
  • Teollisuuden ja voimaloiden prosessivesien jäähdytys

Erityisenä käyttökohteena mainittakoon mahdollisuus samanaikaiseen jäteveden jäähdytykseen ja ilmastukseen. Waterix jäähdyttimet asennetaan ilmastusaltaaseen, jolloin ne sekä jäähdyttävät että ilmastavat. Tällä ratkaisulla vältetään kokonaan jäähdytystornien käyttäminen ennen ilmastusta. Säästö investoinneissa, sähkössä ja huollossa on huomattava.

Waterix jäähdyttimillä vesi on vapasti altaassa, jossa sitä jäähdytetään COOLIT® sarjan jäähdyttimillä. Jäähdyttimen rakenne vaatii, että laite on ulkoilmassa ja altaan minimihalkaisija on vähintään neljä metriä. Jos altaalla halutaan myös varastoida kylmää vettä, esimerkiksi kun vettä halutaan käyttää jäähdytysvetenä kuumina päivinä, on altaan syvyys optimoitava mahdollisimman syväksi.

Waterix jäähdyttimien hyötysuhde on samaa tasoa kuin parhailla jäähdytystorneilla.

Sen lisäksi Waterix jäähdyttimien jäähdytystehoa voidaan säätää portaattomasti takaisinkytkennän avulla. Tällöin jäähdytysaltaan nesteen lämpötilaa mitataan ja tämä mittausarvo ohjaa taajuusmuuttajan välityksellä jäähdytystä ja pitää altaan nesteen lämpötilan asetetussa arvossa.

Waterix jäähdyttimet voidaan asentaa paikoilleen joko puomilla tai kellukkeilla. Kellukkeiden käyttö helpottaa huomattavasti laitteen asennusta mm. silloin kun altaan veden pinnan korkeus vaihtelee. Kellukkeiden käytöllä vältetään myös kalliiden huoltosiltojen rakentamista. Asennusta helpottaa myös jäähdyttimein pieni koko.

Waterix jäähdyttimillä on tukkeutumaton rakenne, jolloin esimerkiksi veden epäpuhtaudet eivä tuki laitetta tai laske sen hyötysuhdetta. Tukkeutumaton rakenne vähentää huoltotarvetta erityisesti joihinkin jäähdytystorniratkaisuihin nähden.