Kaasujen poisto

Waterix ilmastimia voidaan käyttää myös haitallisten kaasujen kuten rikkivedyn, hiilidioksidin tai radonin poistoon juomavedestä.

Laitteen valmistuksessa on käytetty esim. polyeteeniä ja alumiinia, jotka sopivat hyvin puhtaan veden käsittelyyn.

Tyypillinen käyttökohde: pohjavedenottamo alueella, jossa veden rikkivety-, hiilidioksidi- tai radonpitoisuudet ovat korkeita.

AIRIT® 70 pystyy käsittelemään suuren määrän puhdasta vettä, joten ratkaisu on erinomaisen taloudellinen, niin hankintahinnan kuin energiankulutuksenkin suhteen.