Ratkaisut

Jätevedenpuhdistus

Jätevedenpuhdistus

Waterix valmistaa useita eri laitteita kunnalliseen ja teolliseen jätevedenpuhdistukseen. Tuotevalikoimaan kuuluu mm. AIRIT ilmastimia, MIXIT sekoittimia ja DENIT denitrifikaatiolaitteita. Ilmastimet Waterix ilmastimet on hyvä valinta kunnalliseen ja teolliseen jätevedenpuhdistukseen. Ilmastimet toimivat myös sekoittajina aina ilmastusaltaan pohjaan saakka. Laite toimii erinomaisesti…

Lue lisää
Luonnonvedet

Luonnonvedet

Waterix-ilmastimet soveltuvat erinomaisesti luonnonvesien ilmastukseen ja hapetukseen. Laitteet ovat kilpailijoitaan huomattavasti kevyempiä, niiden hyötysuhde ilmastuksessa on erittäin korkea ja ne kestävät hyvin ankariakin olosuhteita. Lyhyessä ajassa Waterixista on tullut markkinoiden suurin luonnonvesien ilmastinlaitteiden toimittaja Suomessa. Luonnonveden hapettamiselle on useita eri…

Lue lisää
Jäähdytys

Jäähdytys

Waterix COOLIT® jäähdyttimillä voidaan tyypillisesti korvata kalliimmat jäähdytystorniratkaisut. Esimerkkinä käyttökohteista ovat: Metsäteollisuuden jätevesien, Kasvihuoneiden kasteluvesien sekä Teollisuuden ja voimaloiden prosessivesien jäähdytys Erityisenä käyttökohteena mainittakoon mahdollisuus samanaikaiseen jäteveden jäähdytykseen ja ilmastukseen. Waterix jäähdyttimet asennetaan ilmastusaltaaseen, jolloin ne sekä jäähdyttävät että…

Lue lisää
Kala- ja rapualtaat

Kala- ja rapualtaat

Rapujen ja kalojen kasvattamoita varten voidaan valita tarpeen mukaan joko tavallinen tai itse kelluva malli. Hyötysuhde on hyvä, asennus ja huolto helppoa. Samoin kapasiteetin lisääminen onnistuu hyvin. Mikäli kyseessä on isompi kalankasvattamo, niin ilmastus voidaan säätää täsmälleen oikeaan tuottoon taajuusmuuttajan…

Lue lisää
Kaasujen poisto

Kaasujen poisto

Waterix ilmastimia voidaan käyttää myös haitallisten kaasujen kuten rikkivedyn, hiilidioksidin tai radonin poistoon juomavedestä. Laitteen valmistuksessa on käytetty esim. polyeteeniä ja alumiinia, jotka sopivat hyvin puhtaan veden käsittelyyn. Tyypillinen käyttökohde: pohjavedenottamo alueella, jossa veden rikkivety-, hiilidioksidi- tai radonpitoisuudet ovat korkeita.

Lue lisää
Golf- ja puistolammet

Golf- ja puistolammet

Waterixin ilmastavat suihkulähteet ja lampi-ilmastimet nostavat veden happipitoisuutta, kierrättävät ja jäähdyttävät vettä, jonka seurauksena veden laatu paranee ja levien määrä vähenee.

Lue lisää