Toteutukset

UPM, Jämsänkosken tehdas

UPM, Jämsänkosken tehdas

UPM:n Jämsänkosken tehtaalla oli tarve parantaa tasausaltaan sekoitusta, jäähdytystä ja ilmastusta. Waterix AIRIT -ilmastimilla ja COOLIT-jäähdyttimillä tehdas pystyy tehostamaan kaikkia kolmea parannettavaa kohtaa pienemmällä energiankulutuksella.

Lue lisää
Biolan jätevedenpuhdistamo

Biolan jätevedenpuhdistamo

Biolan päätti rakentaa uuden puhdistamon 2004, jota päivitettiin uusilla laitteille 2023. Puhdistamossa tulisi olla riittävästi kapasiteettia myös tulevaisuuden tarpeisiin. Vaatimuksena oli hyvän puhdistustuloksen lisäksi saavuttaa hajuttomuus alueella. Waterix AIRIT 70 -ilmastimilla kaikki tavoitteet saavutettiin.

Lue lisää
UPM, Kaipolan paperitehdas

UPM, Kaipolan paperitehdas

UPM-Kymmenen Kaipolan tehtaalla oli tarve parantaa tasausaltaan sekoitusta ja ilmastusta Waterix AIRIT -ilmastimilla tehdas pystyy tehostamaan molempia parannettavia kohtia pienemmällä energiankulutuksella.

Lue lisää
Kontiolahden kalanviljelylaitos

Kontiolahden kalanviljelylaitos

Laitoksella kasvatetaan järvilohen, järvitaimenen ja kirjolohen poikasia istukkaiksi. Mäti haudotaan ja 0+-ikäluokan poikaset kasvatetaan sisätiloissa. Suuremmat poikaset kasvatetaan ulkona maa-altaissa. Veden virtaama 100-170 l/s riippuen vuodenajasta. Alkutilanne Laitokseen tulevan veden liuenneen hapen määrä ajoittain liian pieni, jopa (4,5 mg02/l),…

Lue lisää
Kärkölän kunta – puhdistamon rationalisointi

Kärkölän kunta – puhdistamon rationalisointi

Lähtötilanne Kaksi harjailmastinta – kapasiteetti ei riitä kuormitushuippujen aikana Harjailmastimet vaativat suhteellisen paljon huoltoa ja ovat käyttöikänsä loppuvaiheilla Virtaus riittämätön – osa lietteestä laskeutuu rengaskanavan pohjalle Takaisinkytkentä happimittarista mahdoton, koska harjailmastimet kehittävät myös virtauksen Projektin toteutus Vaihe…

Lue lisää
Turun kakskerta

Turun kakskerta

Lähtötilanne Kakskerranjärven tilanne oli huonontunut vuosikymmenien varrella pääasiallisesti maatalouden ja asutuksen ravinteista. Järveä on kunnostettu ilmastuksella jo vuodesta 1987. Kakskerranjärven neuvottelukunta ja Kakskerranjärven suojeluyhdistys ry päättivät uudistaa ilmastuksen järvellä. Todettiin, että pohjasedimentin sisältämät ravinteet pääsevät karkaamaan takaisin veteen, jos ilmastusta…

Lue lisää