UPM, Jämsänkosken tehdas

UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkosken tehdas

Jätevedenpuhdistamo

 • Virtaama, Q 30 000-35 000 m3/d
 • Kuorma, COD 50 -70 t/d
 • Tasausaltaaseen tulevan veden lämpötila 40-42°C, välillä 47-48 °C
 • Tasausaltaan maksimitilavuus 15 000 m3
 • Vesisyvyys vaihtelee 3-5 m välillä.

Tasausallas ennen AIRIT-ilmastinten asennusta

Tasausaltaassa oli neljä Fuchs pintailmastinta, jotka sekoittivat ja ilmastivat vettä. Sekoitus oli riittämätön ja lietettä kertyi altaan keskelle muodostaen saarekkeen. Lietteen ruoppaus oli kallista ja pitkäkestoista, jonka aikana ongelmia tuotti mm. lietteen sijoittaminen ja hajuongelmat. Tarve sekoituksen tehostamiseen oli suuri.

Toimenpiteet – Tasausallas AIRIT-ilmastimella

Keväällä 2008 tehtaalle toimitettiin AIRIT 700 ilmastin kuukaudeksi testattavaksi. Ilmastin sijoitettiin keskelle tasausallasta. Testin aikana AIRIT 700 osoitti olevansa voimakas sekoitin, mm. nostaen pohjalle kertynyttä lietettä altaan pohjasta. Tehdas osti laitteen ennen testiajan päättymistä. Puhdistamon henkilökunnan mukaan kalliin ruoppaamisen tarve vähentyy tai poistuu kokonaan.

Tasausallas nykyisin

 • Ilmastusaltaiden kapasiteettia ei pystytä enää nostamaan
 • On mahdollista, että ilmastus-kapasiteetista tulee tehtaan tuotantoa rajoittava tekijä
 • Tehdas halusi varmistaa tasausaltaan riittävän sekoituksen, ilmastuksen ja jäähdytyksen kesällä 2009 ja tilasi 4 kpl AIRIT 700-ilmastinta ja kaksi COOLIT-16000 jäähdytintä.
 • Tasausaltaassa on nykyisin viisi AIRIT 700 -ilmastinta ja kaksi Coolit-16000 -jäähdytintä, jolloin saavutetaan:
  – Tehokas, pohjaan asti ulottuva sekoitus
  – AIRIT-ilmastimilla tasausaltaan ilmastuskapasiteetti kaksinkertaistuu
  – 5 x AIRIT 700 + 2 x COOLIT 16000 jäähdyttävät 48 °C jätevettä 10 astetta virtaaman ollessa 400 l/s
  – Kolme jäähdytystornia on voitu ottaa pois käytöstä.

Jäteveden jäähdytys

Jätevettä tarvitsee jäähdyttää kesäaikaan noin 5 kuukautta tulevan veden ollessa enimmillään 48 °C

ENNEN

 • Jätevettä jäähdytettiin kolmella jäähdytystornilla
 • Jäähdytystornit eivät pystyneet jäähdyttämään keskikesällä vettä alle 40 °C

NYKYISIN

 • Tasausaltaassa olevat viisi AIRIT 700 -ilmastinta ja kaksi COOLIT 16000 -jäähdytintä jäähdyttävät jäteveden kesähelteilläkin 37 – 38 asteiseksi
 • Jäähdytystornien käytöstä on voitu luopua kokonaan.

Energiansäästö

Energia- ja huoltokustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin jäähdytystorneilla.

ENERGIANKULUTUS ENNEN

 • Jäähdytystornit ja ilmastimet kuluttivat kesällä energiaa 106 560 kWh / kuukausi
 • Ilmastimet kuluttivat talvella energiaa 54 720 kWh / kuukausi

ENERGIANKULUTUS NYKYISIN

 • AIRIT 700 -ilmastimet ja COOLIT-jäähdyttimet kuluttavat kesällä energiaa 63 360 kWh / kuukausi
 • AIRIT 700 -ilmastimet kuluttavat talvella energiaa 38 880 kWh / kuukausi
 • AIRIT-ilmastimet ovat taajuusmuuttajaohjauksessa, joten energiankulutus on todellisuudessa vielä pienempi

ENERGIANSÄÄSTÖ ON VÄHINTÄÄN 326 880 kWh / VUODESSA JOHON TULEE LISÄKSI VIELÄ SÄÄSTÖT HUOLTOKUSTANNUKSISSA, JOTEN  WATERIXIN JÄRJESTELMÄN TAKAISINMAKSUAIKA ON ALLE 3 VUOTTA.

Yhteenveto

UPM:n Jämsänkosken tehtaalla oli tarve parantaa tasausaltaan:

1. Sekoitusta
2. Jäähdytystä
3. Ilmastusta

Waterix AIRIT 700 -ilmastimilla ja COOLIT 16000 -jäähdyttimillä tehdas pystyy tehostamaan kaikkia kolmea parannettavaa kohtaa pienemmällä energiankulutuksella.