Kontiolahden kalanviljelylaitos

Laitoksella kasvatetaan järvilohen, järvitaimenen ja kirjolohen poikasia istukkaiksi. Mäti haudotaan ja 0+-ikäluokan poikaset kasvatetaan sisätiloissa. Suuremmat poikaset kasvatetaan ulkona maa-altaissa. Veden virtaama 100-170 l/s riippuen vuodenajasta.

Alkutilanne

Laitokseen tulevan veden liuenneen hapen määrä ajoittain liian pieni, jopa (4,5 mg02/l), jotta lohikalojen kasvu olisi pysynyt nopeana. Alhainen happitaso vaikeutti kalojen kasvua.

Toimenpiteet ja rahoitus

Kesällä 2008 laitokselle toimitettiin kaksi AIRIT 70 ilmastinta. Asennusaikana veden virtaama oli keskimäärin 170 l/s. Ilmastimet sijoitettiin mahdollisimman lähelle laitoksen vedenottopaikkaa. Liuenneen hapen määrä nousi nopeasti 4.5 -> yli 7 mgO2/l. Kontiolahden kalanviljelylaitos sai ilmastimien investointikustannuksiin KOR-rahoitusta (kalatalouden ohjauksen rahoitusväline). Nykyisin vastaavaa tukea saa EKTR-rahoituksesta (Euroopan kalatalousrahasto).

Yhteenveto

Kontiolahden kalanviljelylaitoksella oli tarve parantaa laitokselle tulevan veden happipitoisuutta. Kahdella Waterix AIRIT 70 ilmastimella laitos pystyy parantamaan kalojen elinolosuhteita ja tehostamaan tuotantoaan.