Biolan jätevedenpuhdistamo

Lähtötilanne

Biolan päätti rakentaa uuden puhdistamon 2004. Puhdistamossa tulisi olla riittävästi kapasiteettia myös tulevaisuuden tarpeisiin. Vaatimuksena oli hyvän puhdistustuloksen lisäksi saavuttaa hajuttomuus alueella.

Laitoksen suunnitteli Jaakko Pöyry Oyj. Pääprosessialtaan kooksi tuli 60 000 m3, jossa veden viipymä on kahdeksan kuukautta. Ensimmäisellä valitulla ilmastimella suureen altaaseen ei saatu riittävää sekoitusta, joten Biolan valitsi Waterixin ilmastimen joka toimii samanaikaisesti myös tehokkaana sekoitimena.

Projektin toteutus

Biolan tilasi seitsemän Waterix AIRIT® 70 ilmastinta. Sama ilmastustarve olisi voitu toteuttaa myös kolmella suuremmalla ilmastimella. Pienempi laitekoko valittiin, jotta ilmastus tapahtuisi mahdollisimman laajalti isossa altaassa. Ilmastimet varustettiin omilla kellukkeillaan ja kolme metriä pitkillä imuputkilla  jotka lisäävät altaan kiertoa.

Asennus tapahtui yhdessä päivässä kesäkuussa 2004. Jätevedenpuhdistamo voitiin käynnistää välittömästi tämän asennuspäivän jälkeen.

Keväällä 2005 Biolan tilasi lisäkapasiteettia. Tämä toteutettiin ilmastimien tuottoa lisäämällä. Uusi kapasiteetti saavutettiin seitsemällä modifioiduilla AIRIT® 70 ilmastimella. Kapasiteetiksi saatiin 20 kiloa happea tunnissa. Laitteita päivitettiin keväällä 2023 uudistettuun malliin.

Saavutetut edut

Puhdistamon laiteinvestoinnit toteutettiin erittäin edullisesti seitsemän AIRIT® 70 laitteen avulla. Kelluvilla ilmastimilla jäteveden kierto ja sekoitus on onnistuttu toteuttamaan hyvin, vaikka veden pinta vaihtelee jopa kuusi metriä vuosittain.

Laitoksen arvoja:

  • BOD reduktio 95%
  • Typpireduktio 50%
  • Kaikki hajuhaitat poistuneet
  • Pieni energiankulutus, 250 kWh vuorokaudessa

Kiitosta Waterixin ratkaisu sai erityisesti vaivattomasta asennuksesta ja yksinkertaisesta rakenteesta, joka vaati vain sähkökaapeloinnin vedon laitteille.