Turun kakskerta

Lähtötilanne

Kakskerranjärven tilanne oli huonontunut vuosikymmenien varrella pääasiallisesti maatalouden ja asutuksen ravinteista. Järveä on kunnostettu ilmastuksella jo vuodesta 1987.

Kakskerranjärven neuvottelukunta ja Kakskerranjärven suojeluyhdistys ry päättivät uudistaa ilmastuksen järvellä. Todettiin, että pohjasedimentin sisältämät ravinteet pääsevät karkaamaan takaisin veteen, jos ilmastusta ei hoideta järven syvänteissä kunnolla. Samalla haluttiin ilmastusjärjestelmä, joka ei riko järven kerrostuneisuutta eikä näin ollen tuo syvänteestä ravinteita järven pintaan.

Tarjouskilpailun perusteella päädyttiin Waterix Oy:n Waterix AIRIT 70 –  ilmastimiin. Valintaperusteluina oli riittävän hapetuskyvyn saavuttamisen lisäksi esimerkiksi kesäaikaisen kerrostuneisuuden säilyttäminen, laitteen alhainen melutaso sekä matalat käyttö- ja huoltokustannukset. Kakskerranjärven suuren virkistysarvon vuoksi vertailussa kiinnitettiin huomiota myös turvallisuusseikkoihin. Uudella ilmastintyypillä talviaikaisessa käytössä jäähän syntyvä avanto jää pieneksi ja helposti havaittavaksi. Ilmastimien ympärille tulee halkaisijaltaan noin 3 metrin suuruinen avanto. Avannon ulkolaidalle tulee ”puomi”, joka erottaa sulana olevan veden järveä peittävästä jääkannesta.

Toteutus

Kaksi AIRIT 70 ilmastinta asennettiin kahden päivän aikana Kakskerranjärvelle elokuussa 2006. Ilmastimet imevät vettä 12 metrin syvyydestä ja palauttavat ilmastetun veden takaisin harppauskerroksen alle 10 metriin. Alasvirtaus toteutettiin Waterixin uudella AIRIT 70 laitteen yhteyteen liitettävällä pressuputkella, jossa ilmastettu kylmempi pohjakerroksen vesi virtaa painovoimalla takaisin väliveden alle, näin sekoittamatta järven syvänteen kerrostuneisuutta.