UPM, Kaipolan paperitehdas

Paperitehdas ja jätevedenpuhdistamo

Paperitehdas:

 • Paperitehtaan tuotantokapasiteetti 705 000 t/a
 • Paperikoneita 3 kappaletta (LWC, SC ja sanomalehtipaperi)
 • Suomen suurin siistaamo

Jätevedenpuhdistamo:

 • Virtaama, Q 30 000 – 34 000 m3/d
 • Tasausaltaaseen tulevan veden lämpötila 41-42°C, välillä 47 °C
 • Tasausaltaan maksimitilavuus n. 25 000 m3
 • Vesisyvyys vaihtelee 1,5 – 4 m välillä

Tasausaltaassa oli kahdeksan OKI-ilmastin-sekoitinta, jotka sekoittivat  ja ilmastivat vettä (22 kW moottori / laite + rannalla yksi 37 kW kompressori).

 • Sekoitus oli riittämätön ja lietettä kertyi altaaseen
 • Lisäksi voimakkaita hajuhaittoja
 • Tarve sekoituksen ja ilmastuksen tehostamiseen oli suuri

Tasausallas nykyisin

Tehdas halusi varmistaa tasausaltaan riittävän sekoituksen, ilmastuksen ja jäähdytyksen syksyllä 2009.

Tasausaltaassa on nykyisin 13 AIRIT 700 -ilmastinta, jolloin saavutetaan:

 • Tehokas, koko altaan pinta-alan laajuinen ja pohjaan asti ulottuva sekoitus
 • AIRIT -ilmastimilla tasausaltaan ilmastuskapasiteetti lisääntyi huomattavasti
 • 13 x AIRIT 700 jäähdyttävät 47 °C jätevettä 9 astetta virtaaman ollessa 370 l/s

Ilmastimet asennettiin joulukuussa 2009.

Jäteveden jäähdytys

Jätevettä tarvitsee jäähdyttää kesäaikaan noin 5 kuukautta tulevan veden lämpötilan ollessa enimmillään 47 °C.

ENNEN

 • Jätevettä jäähdytettiin kahdella GEA-merkkisellä jäähdytystornilla, joissa oli 45 kW puhallin ja 22 kW pumppu.

NYKYISIN

 • Tasausaltaassa olevat 13 AIRIT 700 -ilmastinta jäähdyttävät jäteveden kesähelteilläkin 37 – 38 asteiseksi

Energiansäästö

ENERGIANKULUTUS ENNEN

 • Jäähdytystornit (puhaltimet 2 x 45 kW + pumput 2 x 22 kW ja ilmastimet (8 x 22 kW + 1 x 37 kW) kuluttivat kesällä energiaa 249 840 kWh / kuukausi
 • Ilmastimet kuluttivat talvella energiaa 153 360 kWh / kuukausi

ENERGIANKULUTUS NYKYISIN

 • AIRIT 700 -ilmastimet kuluttavat kesällä energiaa 149 760 kWh / kuukausi
 • AIRIT 700 -ilmastimet kuluttavat talvella energiaa 102 960 kWh / kuukausi
 • AIRIT -ilmastimet ovat taajuusmuuttajaohjauksessa, joten energiankulutus on todellisuudessa vielä pienempi

ENERGIANSÄÄSTÖ ON VÄHINTÄÄN 853 200 kWh / VUODESSA JA WATERIXIN LAITTEIDEN TAKAISINMAKSUAIKA ON ALLE 3 VUOTTA.

Yhteenveto

UPM-Kymmenen Kaipolan tehtaalla oli tarve parantaa tasausaltaan:

 • Sekoitusta
 • Ilmastusta

Waterix AIRIT 700 -ilmastimilla tehdas pystyy tehostamaan molempia parannettavia kohtia pienemmällä energiankulutuksella.