Tilaa esiteWaterix AIRIT 200

a200-kassissa-rajattu_mm

Hyödyt

 • Korkea hyötysuhde
 • Ei vaadi laajaa infrastruktuuria.
 • Pieni alkuinvestointi
 • Nopea ja helppo asentaa
 • Pieni huoltotarve
 • Tehokas veden kierrätys ja sekoitus
 • Joustava kapasiteetin optimointi
 • Helposti säädettävä

Tuoteominaisuudet

 • Moottori  5,5 kW
 • Hyötysuhde 2,0 kgO2/kWh
 • Veden virtaus 230 l/sek
 • Paino kellukkeilla 160 kg

Waterix AIRIT 200 -ilmastin on kooltaan  kompakti ilmastin, joka soveltuu niin pienien jätevesialtaiden kuin järvienkin ilmastukseen. AIRIT 200 -ilmastin on suosittu myös kaatopaikkojen valumavesialtaiden sekä kalankasvattamoiden vesien ilmastuksessa, jolloin sen ominaisuuksista korostuvat varsinkin helppo käsiteltävyys, luotettava rakenne sekä alhainen energiankulutus. AIRIT 200 -ilmastin vaatii noin viiden metrin halkaisijaltaan olevan tilan altaasta. Ilmastimessa käytettävän imuputken maksimipituus on 12 metriä, joten ilmastin toimii hyvin syvienkin altaiden tai järvien ilmastukseen.