Tilaa esite  Logisticon-vesilaitokset

  Waterix vuokraa ja myy Logisticon Water Treatment b.v.:n valmistamia siirrettäviä ultrasuodatusjärjestelmiä, joiden kapasiteetti on 3-200 m3/h. Niitä on saatavana koneikkoina tai merikonttiin integroituina. Kaikki siirrettävät UF-järjestelmät on varustettu inge dizzer® XL -ultrasuodatusmoduuleilla. UF1080-laitteisto pystyy tuottamaan jopa 80 m3/h puhdistettua vettä raakaveden laadusta riippuen.

  Käyttökohteet

  • järvien, jokien ja kaivoveden käsittely
  • jäteveden ja muiden prosessivesivirtojen uudelleenkäyttö
  • jäähdytysveden tuotanto ja puhdistus
  • esikäsittely ennen nanosuodatusta, käänteisosmoosia tai demineralisointia
  • suspendoituneiden kiintoaineiden poisto tai vähentäminen erilaisista prosessivesivirroista
  • mikro-organismien ja virusten, kuten Legionellan, Clostridium Perfringensin ja Cryptosporidiumin poisto

   Tyypillinen saavutettava vedenlaatu

  • SDI (15 minuuttia) < 3 eli ihanteellinen esikäsittely ennen käänteisosmoosia
  • sameus < 0,02 – 0,1 NTU max.
  • mikro-organismit, suspendoituneet kiintoaineet ja hiukkaset > 0,02 pm poistettu > 99,99 %

   Plug & play

  • asianmukaisella valmistelulla järjestelmä voidaan saada toimimaan muutamassa tunnissa
  • laitoskontti asennetaan tasaiselle ja tukevalle alustalle
  • paikan päällä laitos liitetään tulevan ja puhdistetun veden putkiin, viemäriin sekä kytketään sähkö- ja kaukokäytön liitännät

   Vuokraus ja myynti

  • ratkaisuja suunniteltuun väliaikaiseen vuokraukseen tai hätä- ja katastrofihallintaan
  • ihanteellinen tuotannon jatkuvuuden varmistamiseen, laitosten käyttöönottosovelluksiin tai tilapäisiin lisävesitarpeisiin
  • järjestelmää voidaan käyttää erillisinä yksiköinä tai yhdistää tilapäisiin tai hätätarpeisiin
  • Logisticon Mobile Water Solutionsilla on Euroopan suurin siirrettävä vedenkäsittelyratkaisukanta
  • järjestelmissä käytetään laajaa valikoimaa hyväksi havaittuja vedenpuhdistustekniikoita
  • voidaan vuokrata myös tarjoamaan keskipitkän tai pitkän aikavälin ratkaisuja erityistarpeisiin

   Tekniset tiedot UF1080

  • eristetty 40HC -merikontti integroidulla ultrasuodatusasennuksella ja lisävarusteilla
  • kontti: eristys, valaistus, lämmitys ja jäähdytys
  • mitat (PxLxK): 12,2 x 2,5 x 2,9 m
  • painot (kuljetus/operointi): 12 000/23 000 kg
  • liitännät, vesi (DIN-laipat): raaka/puhdistettu/viemäri DN100/DN100/DN100
  • sähkönsyöttö: 400V, 160/125A
  • kalvot: 6 x 3 UF inge dizzer® XL kalvoa 0.9 MB 60 m2
  • kalvot (optiovaihtoehto): 6 x 4 UF inge dizzer® XL kalvoa 1.5 MB 40 m2
  • huokoskoko inge dizzer®: ± 0,02 µm
  • kapasiteetti (netto flux, yhteensä 1080 m2 kalvon pinta-ala):
   • 50 l/m2/h à 54 m3/h
   • 65 l/m2/h à 70 m3/h
   • 75 l/m2/h à 81 m3/h
   • pienemmät kapasiteetit ovat mahdollisia
  • syöttöveden lämpötila: 1-40 ◦C
  • integroidut säiliöt: puhtaan veden säiliö 6 m3, kemikaalisäilöt lämmittimillä 0,8 m3
  • putkistot: ruostumaton teräs 316L ja PVC prosessivesissä sekä HDPE ja PP paineilmassa
  • syöttö-, suodatus- ja huuhtelupumput: ruostumaton teräs, taajuusmuuttajaohjatut
  • esisuodatin: 300-400 µm
  • ohjausjärjestelmä: PLC Siemens + Scada, tiedonkeruu ja kaukokäyttö 3G tai WAN
  • kemikaalien varastointi/annostelujärjestelmät: saostuskemikaali, lipeä ja happo (3 x 300 l), kloori 100 l